Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Η 1η τροποποίηση, 2002Νάιλον σε κοντάρια σημαίας αλουμινίου6' × 25' × 56'4"

Η Tamara Gubernat έφτιαξε πέντε εμβληματικές σημαίες που συμβολίζουν τις ελευθερίες που διασφαλίζονται στην πρώτη τροποποίηση.

Έκθεση

19 Μαΐου – 18 Αυγούστου 2002 Προβολή