Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Half Moon, 2016
Πίστωση εικόνας: Abigail DeVille, Half Moon, 2016. Προβολή εγκατάστασης. Ευγενική προσφορά του Nate Dorr.

Ένα νέο έργο της Abigail DeVille χρησιμοποιεί υλικά που βρέθηκαν και ταυτόχρονα μαρτυρεί και μεταμορφώνει την παραμέληση, τη φθορά και την περιθωριοποίηση του κοινού. Αντηχώντας στον ιστορικό ρόλο της τοποθεσίας ως ολίσθησης και χωματερής πορθμείων, καθώς και στη νέα της θέση σε μια μεταβιομηχανική γειτονιά, το γλυπτό θα ασχοληθεί με ζητήματα μετανάστευσης και μετανάστευσης.

Έκθεση

8 Μαΐου – 28 Αυγούστου 2016 LANDMARK