Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Raffle and…, 2003

Για Βάρκες και Κλήρωση και…, η MacRae έχει οργανώσει μια λίστα με βραβεία - τόσο αντικείμενα όσο και ειδικές εκδηλώσεις - που θα κληρωθούν για να ωφελήσουν έναν οργανισμό που έχει προσανατολισμό στο περιβάλλον. Η λοταρία του MacRae είναι μια καταστασιακή παράσταση που αμφισβητεί τις παραδοσιακές και αναμενόμενες μεθόδους καλλιτεχνικής διανομής.

Έκθεση

9 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2003 Πλωτήρας 03