Η Rachel Fainter ερμήνευσε την οδηγία του Yto Barrada με τίτλο Instructions for a Diversion That Leads to the Creation of a New Government».

 

 

Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Οδηγίες για μια εκτροπή που οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης, 2012

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)