Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Survival Systems, 20049 εκτυπώσεις9 εκτυπώσεις, κάθε 38" × 30"

Μια σειρά από πινακίδες, αναρτημένες σε διάφορα σημεία στην δενδρώδη περιοχή του Πάρκου, που διαφημίζουν εξειδικευμένα προϊόντα που κάνουν την εξωτερική εμπειρία πιο ασφαλή, πιο βολική και άνετη. Τα προϊόντα — που παρουσιάζονται σε λεπτεπίλεπτα εκτελεσμένες νερομπογιές συνοδευόμενα από κατάλογο — κείμενο στυλ — μας επιτρέπουν να συνδυαζόμαστε και να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά στην άγρια ​​φύση, ανταποκρινόμενοι στις αντικρουόμενες επιθυμίες μας να επικοινωνήσουμε με τη φύση ενώ προστατεύονται από φυσικά στοιχεία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Guy Vincel/ImageKing Visual Solutions, Christian Nguyen

Έκθεση