Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Παρακολούθηση, 1995Σκυρόδεμα15' × 8' × 1'

παρακολουθώντας είναι ένα γλυπτό για την Αθηνά που φυλάει το περιβάλλον. Το γλυπτό είναι χυτευμένο σε σκυρόδεμα για να τονίσει τη διαχρονικότητα. Στυλιστικά, το γλυπτό οφείλει στα συριακά ανάγλυφα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους: Jennifer Cassetto, Geoffrey Wilcox, Pedro Pantoja, John Clement, Frits Weelch και σε όλους στο Socrates.

Έκθεση

21 Μαΐου 1995 – 31 Μαρτίου 1996 pop Up