Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1993MDO (3/4 στρώσεις), βαφή4' × 8' × 8'

Ήταν καλό να κάνω ένα μεγάλο υπαίθριο κομμάτι.

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93