Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Speedwalk #2, 2000Σκυρόδεμα, αλουμίνιο38' × 3'

Έκθεση