Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Πασαρέλα, 1987

Έκθεση

26 Οκτωβρίου – 27 Οκτωβρίου 1987 Έξω Μέσα