Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Bag of Night, 1993Χάλυβας, φώτα δρόμου, δίχτυα γεφυρών25' × 25' × 8'

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93