Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Salmon Cycle, 1994Σκυρόδεμα, σίδερο15" × 14' × 14'

Σκοπός της δουλειάς μου είναι να εξερευνήσω έννοιες του θείου μέσα από κοσμικούς δρόμους. Εικόνες κοσμικές και θεϊκές, καθολικές και προσωπικές, εμφανίζονται και αναμειγνύονται καθώς διερευνάται το θέμα του έργου. Η αληθινή ανταμοιβή προκύπτει όταν η προσωπική μου φιλοσοφία αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της μελοποίησης και υπαγορεύει την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου.

Έκθεση

9 Οκτωβρίου 1994 – 5 Απριλίου 1995 Διεθνής 94