Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Κεντρική Πλατεία, 1992Ξύλο, ατσάλι, σκυρόδεμα3'6"x13'9"x16'10"

Έκθεση

27 Σεπτεμβρίου 1992 – 2 Μαΐου 1993 Γεμάτη ζωή