Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Γέφυρα του Παραδείσου, 2010Ανακτημένη ξυλεία10' × 6' × 22'

Έκθεση