Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Decontrolled, 2005Απόδοση ήχου και εγκατάσταση

Ανεξέλεγκτος είναι μια συνεχής έρευνα για τη μορφοποίηση και τη διαμόρφωση ακουστικών πληροφοριών σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Ενημερωμένος σε μεγάλο βαθμό από τις ομοιότητες μεταξύ της παραγωγής ηλεκτρονικής μουσικής και της εκπομπής ραδιοφωνίας, Ανεξέλεγκτος περιλαμβάνει μια σειρά ηλεκτρονικών χειρισμών, όπως η διαμόρφωση αναλογικών κυμάτων και η διαμόρφωση. Ανεξέλεγκτα Οι πηγές ήχου αποτελούνται από ζωντανές και ηχογραφημένες ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως αεροπορικοί έλεγχοι και βοηθητικοί ήχοι που βρίσκονται μεταξύ των εκχωρημένων συχνοτήτων και οποιουδήποτε άλλου προηχογραφημένου ηχητικού υλικού που σχετίζεται με την ραδιοφωνική παραγωγή. Ανεξέλεγκτος υποστηρίζεται εν μέρει από επιχορήγηση από το Ταμείο Τελειοποίησης Πειραματικού Τηλεοπτικού Κέντρου.

Έκθεση

13 Αυγούστου – 28 Αυγούστου 2005 Πλωτήρας 05