Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1999

Έκθεση

26 Σεπτεμβρίου 1999 – 16 Απριλίου 2000 Οζυμαντία