Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1989Βαμμένο αλουμίνιο10' × 13' × 12'5

Εκθέσεις

27 Σεπτεμβρίου 1992 – 2 Μαΐου 1993 Γεμάτη ζωή