Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Echosphere 1, 1998Ανάμεικτα μέσα8' × 8' × 8'

Έκθεση

20 Σεπτεμβρίου 1998 – 15 Απριλίου 1999 Όλα αυτά είναι Στερεά