Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 2000Χάλυβας, σκυρόδεμα9' × 12' × 35'

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί