Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Μια μαύρη όχι ευθεία γραμμή σχεδιάζεται περίπου στο κέντρο του τοίχου οριζόντια από πλευρά σε πλευρά. Εναλλακτικές κόκκινες, κίτρινες και μπλε γραμμές σχεδιάζονται πάνω και κάτω από τη μαύρη γραμμή στο πάνω και στο κάτω μέρος του τοίχου., 2001

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)