Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Πύλη 3, 2004Φράχτη με σύνδεσμο αλυσίδας, TerraClean, μικτά μέσα11' × 15'7" × 15'8"

Μια περιοχή 225 τετραγωνικών ποδιών που περιέχει τοξικές διαρροές ersatz απομονώνεται με περίφραξη αλυσίδας και επισημαίνεται με χειροποίητα προειδοποιητικά σήματα με χονδροειδή απόδοση. Αυτή η εγκατάσταση παρουσιάζει ένα πειραματικό ερευνητικό έργο στο οποίο ειδικά ανεπτυγμένα βακτήρια εξαλείφουν τοξικά στοιχεία στο έδαφος.

Έκθεση