Εργα ΤΕΧΝΗΣ

ersetzen, 2010Χάλυβας και ακρυλικό12' × 20' × 18'

Έκθεση