Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Ruin 1 (Θα έρθουν ήπιες βροχές), 2003Τούβλα εφυαλωμένα5' × 40" × 53'

Μια διαμόρφωση από εφυαλωμένα μαύρα τούβλα που υποδηλώνουν τα ερείπια ενός τυπικού προαστιακού σπιτιού.

Έκθεση

11 Μαΐου – 3 Αυγούστου 2003 αυλή