Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Βλέποντας πουλιά να πετούν, το παιχνίδι των τριών πόντων, 2005

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)