Εργα ΤΕΧΝΗΣ

The Gusher, 2011Βρέθηκαν κεραμικά, ενέματα, σκυρόδεμα101 "Χ 75" Χ 75 "

Εκατοντάδες κεραμικά ειδώλια και μη λειτουργικά ευαίσθητα αντικείμενα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν ανερχόμενο θερμοπίδακα που εκτοξεύεται πάνω από το πάρκο κατά μήκος της άκρης του νερού.

<PREVIOUS

Έκθεση