Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Stacked Fluvial System, 2004Χάλυβας, ακρυλικό, μικτά μέσα12' × 18 1/2' × 26'

Συνδεδεμένα με τη ροή του νερού, μια σειρά από κουτιά plexi στοιβάζονται κάθετα με κάθε επίπεδο να περιέχει μια διαφορετική αναπαράσταση του φυσικού κόσμου. Αντλούμενο από μια υπόγεια δεξαμενή και στη συνέχεια κατεβαίνοντας μέσα από τα κουτιά, το νερό εκτελεί διαφορετικές ενέργειες καθώς ταξιδεύει μέσα στο σύστημα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Robert Nachimson, E&T Plastics. George Machalini, Saleh & Dirani Architectural Modeling; Jessica Spiegel, Yehre Suh,

Έκθεση