Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Day Talking — Night Singing, 1997Ηλεκτρονικός εξοπλισμός78" × 57" × 38" ea.

Εκθέσεις

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97
18 Μαΐου – 1 Οκτωβρίου 1997 Από το μηδέν