Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Αισθάνεστε ελεύθεροι με το 3D Magic Eye Poster Remix. Whipsering Pines #7; Whispering Pines #4, 2007Έγχρωμα βίντεο με ήχο

Έκθεση

11 Αυγούστου – 26 Αυγούστου 2007 Πλωτήρας 07