Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 2012Μπαμπού, χάλυβας, κόντρα πλακέ, πλέγμα40' × 40' × 10'

Untitled είναι μια κοινοτική εγκατάσταση κατασκευασμένη από μπαμπού και χάλυβα, η οποία παρέχει στους ντόπιους πωλητές και σε ομάδες γειτονιάς έναν κοινό χώρο όπου μπορεί να σερβιριστεί το φαγητό και αποτελεί σημείο εστίασης για συγκέντρωση και κοινωνικοποίηση.

Έκθεση