Ζει στην Αργενόνα της Ισπανίας.

Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Arquitecturas Subterraneas, 19915' × 20' × 30'

Έκθεση