Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Παρατηρητήριο, 1997Ατσάλι14'7" × 14'7" × 12'

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97