Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Deere Crossing, 2007Ξύλο, σίντρα12' × 17.5' × 3.5'

Η δουλειά του Jain αντιμετωπίζει συχνά ζητήματα εταιρικής επωνυμίας μεταμορφώνοντας τα διακριτικά σχέδια που αντιπροσωπεύουν μερικές από τις πιο εμβληματικές εταιρείες του κόσμου. Εδώ, χρησιμοποιεί το πλαίσιο ενός πάρκου της πόλης για να αντιμετωπίσει τη διασταύρωση του δημόσιου χώρου και της εταιρικής ταυτότητας. Το διακριτικό John Deere έχει μεταφραστεί σε γέφυρα, δίνοντας στο λογότυπο διάσταση, κλίμακα, λειτουργικότητα και σκοπό.

 

Έκθεση