Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Bughouse, 1985Ανοξείδωτο Κολιέ10' × 16' × 27'

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1986 – 31 Μαρτίου 1987 Εναρκτήρια Έκθεση