Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Σύνθεση με σφαίρα, 1997Ατσάλι13'5" × 8' × 10'9"

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97