Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1998

Έκθεση

20 Σεπτεμβρίου 1998 – 15 Απριλίου 1999 Όλα αυτά είναι Στερεά