Εργαστήρι Γλυπτικής «Οφρέντας».
χαρακτηρίζει Koyoltzintli

14 Αυγούστου | 12 – 2 μ.μ
Δωρεάν, Drop-in

Σε συνδυασμό με
Είμαστε μία μόνο καρδιά, μία μόνο γη, μία μόνο ψυχή
χαρακτηρίζει Bel Falleiros

14 Αυγούστου | 12 – 2 μ.μ
Εργαστήρι Performance & Clay
Δωρεάν, Drop-in

Ημέρα λήξης της Έργα Subterranean Tropicália: ΠΝ15 1971/2022

Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μικροσκοπικά πήλινα ειδώλια που αντιπροσωπεύουν την πανίδα και τη χλωρίδα γύρω από το Πάρκο Γλυπτικής Σωκράτης. Τα μικρά γλυπτά θα γίνουν μέρος της προσφοράς «ofrendas» της Socrates Fellow Koyoltzintli το 2022 για την εγκατάστασή της, που θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο.

Πριν από τη δημιουργία των γλυπτών, η τάξη θα εξετάσει διαφορετικά δείγματα και θα μιλήσει για τη σημασία συγκεκριμένων ειδών και την ευημερία τους σχετικά με το τοπικό οικοσύστημα και το περιβάλλον.

Θα παρέχεται αυτοσκληρυνόμενος πηλός, με μερικά βασικά χρώματα για να διακοσμήσουν τα «frendas» των συμμετεχόντων.