Οι αιτούντες σε 'Ετήσιο Σωκράτης 2022Η υποτροφία και η έκθεση ενθαρρύνονται σθεναρά να παρακολουθήσουν αυτήν την ηλεκτρονική συνεδρία πληροφοριών. Μέσω του Zoom, ο Σωκράτης Επιμελητής & Διευθυντής Εκθέσεων, Jess Wilcox, θα παρουσιάσει για το πρόγραμμα και θα απαντήσει σε ερωτήσεις. 2020 Artist Fellow & Socrates Director of Programs & Engagement, Aya Rodriguez-Izumi, συμμετέχει για να μοιραστεί το ιστορικό και τις εμπειρίες της.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

Ο ετήσιος συνεργάτης του 2021 Moko Fukuyama απεικονίζεται να εργάζεται στο Socrates Artist Studio. Φωτογραφία: Aaron Suggs