Η "Nari Ward: GOAT και πάλιΟ κατάλογος περιλαμβάνει υποτροφίες και εικόνες που τεκμηριώνουν την έκθεση. Δοκιμιογράφοι – συμπεριλαμβανομένων Τζες Γουίλκοξ, Επιμελητής & Διευθυντής Εκθέσεων του Socrates, και LeRonn Brooks, Επίκουρος Καθηγητής Africana Studies στο Lehman College – εξετάστε αυτή την έκθεση σε σχέση με το αμερικανικό πολιτικό τοπίο, διερευνήστε το παραγωγικό αλλά υποεξετασμένο σώμα των υπαίθριων έργων του Ward και προσεγγίστε την πρακτική του Ward μέσω ο ιστορικός φακός της σύγχρονης παραγωγής τέχνης και πολιτισμού της αφρικανικής διασποράς. Μια συνέντευξη με τον Ward επικεντρώνεται στη σχέση του με επιλεγμένα υλικά - πίσσα, χαλκός, πυροσβεστικός σωλήνας, πέλμα ελαστικού, σκυρόδεμα και φως.

— Σκληρό εξώφυλλο, 112 σελίδες, 30 $ + φόροι και αποστολή