Kunstwerken

Stedelijk boslaboratorium, 2016
Image credit: Casey Tang, Stedelijk Bos Lab, 2016. Ontwerp, met dank aan de kunstenaar.

Het project van Tang, een landbouwexperiment, laat een blijvende indruk achter diep in de grond van het Socrates Sculpture Park. In het najaar van 2014 begon de kunstenaar met het creëren van een zelfvoorzienend ecosysteem op dit kleine perceel in het noordoosten van het park. Als voorbereiding op het toekomstige stadsbos was de eerste taak van Tang om de aangetaste bodem van het park te herstellen door bodembedekkers te planten die stikstof in de bodem injecteren en verdichte aarde beluchten. Eenmaal volwassen, heeft dit stadsbos, in tegenstelling tot een tuin, geen constant onderhoud nodig.

Pedagogisch en rehabiliterend tegelijk, Stedelijk Bos Lab blijvende, hoewel subtiele effecten, zichtbaar voor degenen die met zorg observeren. Voor Tang biedt de golvende organische vorm van de gelaagde bosluifel een vlak voor contemplatie, meditatie en fantasierijke projectie en op een vergelijkbare manier als een Zen-tuin.

Tentoonstelling

8 mei – 28 augustus 2016 LANDMARK