DOODTIJ

DOODTIJ

$3,000.00

Exclusief gemaakt voor het herfstgala van 2023 voor het Socrates-beeldenpark.

Doodtij legt een uniek sculpturaal proces vast dat wordt bereikt door een stalen schijf onder te dompelen in het zoute water van de East River, waarbij de geleidelijke transformatie ervan nauwgezet wordt geobserveerd en gedocumenteerd. Toen het in zout werd ingekapseld, werd dit beeldhouwwerk gefotografeerd om de getijden- en maanfasen te symboliseren, met name het halfvolle uiterlijk dat gepaard gaat met doodtij tijdens de manen van het eerste en derde kwartier. Deze foto maakt deel uit van de Zoute manen serie, die begon tijdens Mattingly's installatie van haar tentoonstelling Eb van een springtij. In opdracht van het Park voor de tentoonstelling in het voorjaar van 2023 liet het project zich inspireren door de nabijgelegen riviermonding en gebruikte het hergebruikte materialen om een ​​meeslepend sculpturaal ecosysteem te construeren, dat de onderlinge verbondenheid van tijd, water en levenscycli onthulde.

KUNSTENAAR Mary Mattingly

Doodtij, 2023

Uit de serie Zoute manen, eb van springtij

Dye-sublimatieprint op aluminium, 12 x 12 inch

Ed. 12, 5 Ap